Helpu Plant i Brofi Cariad Duw yn fyd-eang

Pwy Ydym Ni


Fe'i sefydlwyd ym 1980, Living Water Adopt-A-Child yn fyd-eang, di-elw, sy'n canolbwyntio ar Grist ministry gyda swyddfeydd gweinyddol yn yr UD, y DU, Canada a'r Almaen.

Amdanom ni

Beth ydym yn ei wneud


Mae miloedd o blant yn Guatemala ac Albania yn elwa o'n rhaglenni bwydo, clinigau meddygol / deintyddol, canolfannau ieuenctid ac eglwysi.

Rhaglenni Nawdd

Ein Effaith Fyd-eang

Mae mwy na 3,000 o blant yn aros i dderbyn yr anrheg nawdd sy'n newid bywyd.

Guatemala

Mae 7,500+ o blant yn cael eu bwydo mewn 10 rhaglen fwydo, ac mae 8 eglwys wedi'u gwasgaru ledled y rhanbarth yn pregethu efengyl Iesu Grist.

Albania

Mae 1000+ o blant yn cael eu bwydo mewn 8 rhaglen fwydo, ac mae 3 eglwys wedi'u sefydlu yn y genedl Fwslimaidd hon yn bennaf.

 

8,000+

Plant a Noddir

18

Canolfannau Bwydo

11

Eglwysi

41+

Blynyddoedd yn Newid Bywydau

Noddi Plentyn


Ymunwch ag un o'n rhaglenni noddi yn Guatemala neu Albania a rhowch y rhodd o obaith i blentyn mewn angen.

Dewch yn Noddwr

Ministry Newyddion a Gwybodaeth