Mae pawb eisiau ennill a'r ministry of Living Water-Nid yw Plentyn yn eithriad. Mae'r Arglwydd wedi rhoi gweledigaeth i ni ac rydyn ni'n rhedeg gyda hi! Mae M25 yn rhan newydd o'n strategaeth gynhwysfawr i gyrraedd pobl Guatemala ac Albania. Fel rhan o M25, lansiwyd Merched Mewn Angen (ENNILL) yn ddiweddar ac mae eisoes yn bendithio cymaint o fenywod.

Hoffech chi ein helpu i wneud gwahaniaeth ym mywydau mamau sengl, gweddwon a neiniau tlawd? Gadewch i'r menywod hyn wybod nad ydyn nhw'n cael eu hanghofio trwy ddod yn noddwr trwy'r Rhaglen ENNILL neu roi rhodd gyffredinol i'r Rhaglen M25. Bydd eich nawdd yn darparu prydau maethlon, cysgod, dillad a gofal meddygol hanfodol iddynt. Diolch yn Enw Iesu am eich ystyriaeth weddigar!

“Oherwydd roeddwn i eisiau bwyd a rhoddoch rywbeth i mi ei fwyta, roeddwn yn sychedig a rhoesoch rywbeth i mi ei yfed, roeddwn yn ddieithryn ac fe wnaethoch fy ngwahodd i mewn, roeddwn i angen dillad ac fe wnaethoch chi fy nillad, roeddwn i'n sâl ac roeddech chi'n gofalu amdanaf. , Roeddwn i yn y carchar a daethoch chi i ymweld â mi. ”~ Mathew 25: 35-36