Gwelsom gyfanswm o 2,351 o gleifion meddygol a deintyddol yn Quiche, Guatemala yn ystod ein hymgyrch feddygol a deintyddol 10 diwrnod, gan rannu'r Efengyl gyda nhw wrth iddynt aros. O ganlyniad, derbyniodd 202 o bobl Grist fel eu gwaredwr. Diolch i'n tîm ffyddlon o feddygon a deintyddion!

Darperir gofal meddygol a deintyddol hanfodol fel rhan o'n ministry. Mae cymaint â 6 o bob 100 o blant yn Guatemala yn marw oherwydd diffyg bwyd a meddygaeth sylfaenol.