Ar ôl bron i 2 flynedd o weddïo a cheisio’r Arglwydd am ei ewyllys, daethom â chyfnod hir o drawsnewid yn ein Gweinidogaeth Albania i ben wrth i ni eneinio’r gweinidog Hervin Fushekati o Tirana fel ein Cyfarwyddwr Albania newydd ar 31 Mai, ym mhresenoldeb ein Tîm Gweinidogaeth Albania gwych.

Mae pethau'n newid yn gyflym yn Albania. Mae'r wlad yn datblygu'n gyflym ac wrth iddi wneud hynny, ni allwn ni fel gweinidogaeth fentro sefyll yn ein hunfan yn wyneb newidiadau demograffig a chymdeithasol, rhag inni ddod yn amherthnasol.

Er mwyn ein tywys yn ewyllys yr Arglwydd ar gyfer yr hyn a welwn fel oes newydd, roedd yn rhaid inni ddod o hyd i ddyn Duw ar gyfer y ffordd ymlaen. Gweddïwch dros Hervin os gwelwch yn dda wrth iddo adolygu'r weinidogaeth fel y mae ar hyn o bryd ac yna ceisio ei gwneud yn barod ac yn addas ar gyfer oes newydd o ffrwythlondeb.

Mae gan ein partneriaeth â Hervin a'i weinidogaeth Tirana bresennol lawer o fanteision. Mae'n arwain rhwydwaith plannu Eglwysi a gallwn dynnu ar hynny wrth i ni wneud disgyblion a phlannu eglwysi newydd. Mae hefyd yn Bennaeth Ysgol Feiblaidd, “Yr Ysgol Ddiwinyddiaeth ac Arweinyddiaeth Ryngwladol”, lle gallwn nawr anfon disgyblion ar gyfer Hyfforddiant Beibl ac Arweinyddiaeth. Mae hyn yn agor rhwydwaith o eglwysi i Fabwysiadu A-Plentyn, gyda'r posibilrwydd o gyfleoedd newydd ledled gwlad Albania. Mae'n fuddugoliaeth i bawb!

Mae'r ymdeimlad o heddwch ac undod sydd wedi bod yn bresennol trwy gydol y broses hon yn arwydd clir o law Duw ar bopeth yr ydym yn ceisio'i gyflawni, ond yn fwy na hynny, mae'n gadarnhad clir mai Hervin yw dyn Duw ar gyfer y dasg o'n blaenau. Mae'r dasg mae'r Arglwydd wedi'i rhoi i ni yn syml ..... gwneud disgyblion ... gweddïwch y byddwn ni'n ffyddlon i'r dasg!