Rydyn ni'n gallu bendithio llawer o deuluoedd mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd yma yn Guatemala diolch i'r rhai sydd wedi cyfrannu at y Prosiect Maes Bendith. Fel cydran o'r Prosiect Maes Bendith, rydym yn codi ieir dodwy yn ein ministry canolfannau.

Ar hyn o bryd mae ein ieir yn cynhyrchu 10+ dwsin o wyau y dydd ar gyfer y ministry.

Yn ogystal â magu ein ieir ein hunain, rydyn ni'n bendithio teuluoedd tlawd gyda'u coops cyw iâr a'u ieir dodwy eu hunain. Yr wythnos diwethaf ymwelon ni â Cecilia a'i theulu ym mynyddoedd Quiche ac roeddem yn gallu eu sefydlu gyda 10 ieir dodwy hardd.