Diolch i haelioni ein cefnogwyr ac ymroddiad ein staff a'n gwirfoddolwyr, derbyniodd pob plentyn noddedig anrheg Nadolig eleni. Derbyniodd pob plentyn sy'n aros i gael ei noddi anrhegion hefyd.

Roedd mwy na 700 o blant yn bresennol ar gyfer ein Rhaglen Nadolig yn Pasojoc. Diwrnod gogoneddus yn y Deyrnas!