Nawr bod gan ein gweinidogaeth yn Albania arweinyddiaeth newydd ar waith, mae'r broses o newid wedi cychwyn. Nid newid er mwyn newidiadau, ond newidiadau rydyn ni'n teimlo bod yr Arglwydd yn ein cyfeirio ni i'w gwneud.

Mae'r broses o adfer, adnewyddu ac adfywio ein Heglwys yn Katjel wedi cychwyn, dan gyfarwyddyd yr Arglwydd ac o dan arweinyddiaeth ein Pastor yno, Lefter Biba. Mae gwaith adnewyddu ar y gweill i ehangu, goleuo a gwneud y lleoliad yn fwy gwahoddgar fel addoldy a chymrodoriaeth.

Yn ogystal ag ymestyn a phaentio, rydyn ni'n cael gwared ar yr hen seddau pren, yn prynu cadeiriau eglwys modern newydd ac yn uwchraddio'r goleuadau.

O dan Lefter, mae astudiaeth Feiblaidd a gweddi yn ganolog i fywyd Eglwys Katjel. Mae wedi dechrau gwaith Ieuenctid bywiog ac mae cyfarfod Merched yn rheolaidd hefyd.

Mae yna gynlluniau mawr i estyn allan i bentref Katjel gyda'r Efengyl, ac mae Lefter yn ddiflino wrth ymweld â'r cartref. Gyda llawer o weddi rydym yn edrych at yr Arglwydd i'n helpu ni i ychwanegu eneidiau gwerthfawr at gorff presennol y credinwyr, a dyna pam y prosiect ehangu Eglwys.