Nawr bod ein Albania ministry mae arweinyddiaeth newydd ar waith, mae'r broses newid wedi cychwyn. Nid newid er mwyn newidiadau, ond newidiadau rydyn ni'n teimlo bod yr Arglwydd yn ein cyfeirio ni i'w gwneud.

Mae'r broses o adfer, adnewyddu ac adfywio ein Heglwys yn Katjel wedi cychwyn, dan gyfarwyddyd yr Arglwydd ac o dan arweinyddiaeth ein Pastor yno, Lefter Biba. Mae gwaith adnewyddu ar y gweill i ehangu, goleuo a gwneud y lleoliad yn fwy gwahoddgar fel addoldy a chymrodoriaeth.

Yn ogystal ag ymestyn a phaentio, rydyn ni'n cael gwared ar yr hen seddau pren, yn prynu cadeiriau eglwys modern newydd ac yn uwchraddio'r goleuadau.

O dan Lefter, mae astudiaeth Feiblaidd a gweddi yn ganolog i fywyd Eglwys Katjel. Mae wedi dechrau gwaith Ieuenctid bywiog ac mae cyfarfod Merched yn rheolaidd hefyd.

Mae yna gynlluniau mawr i estyn allan i bentref Katjel gyda'r Efengyl, ac mae Lefter yn ddiflino wrth ymweld â'r cartref. Gyda llawer o weddi rydym yn edrych at yr Arglwydd i'n helpu ni i ychwanegu eneidiau gwerthfawr at gorff presennol y credinwyr, a dyna pam y prosiect ehangu Eglwys.