Cyfarchion o'n canolfan weinidogaeth yn Antigua, Guatemala!

Steve McDaniel & Gwraig, Ana McDaniel
Cyfarwyddwr Rhyngwladol

Gofynnwn ichi gadw gweinidogaeth Mabwysiadu Dŵr Byw (LWAAC) mewn gweddi yn ystod y dyddiau sydd i ddod. Yr wythnos hon, gweithredodd Guatemala gyfyngiadau anhyblyg o ran gwaith, cludiant a'r ffiniau i helpu i reoli a chynnwys yr achosion o Covid-19. Ar hyn o bryd mae gwlad Guatemala ar gloi gyda Deddf Ymladd yn cael ei gweithredu rhwng 9 pm - 5 am

Mae pob eglwys a busnes wedi cael gorchmynion i roi'r gorau i weithrediadau. Er ein bod wedi dilyn canllawiau llywodraeth Guatemala trwy gydymffurfio â'r gorchymyn hwn, rydym yn gwneud popeth posibl i ddiwallu cymaint o anghenion â phosibl ar gyfer y rhai yr ydym yn eu gwasanaethu yng nghanol yr argyfwng hwn. Mae ein gweinidogaeth yn Albania hefyd yn profi ymyrraeth weithredol dros dro o ganlyniad i'r pandemig hwn.

Yma yn Guatemala, mae gennym 12 aelod o'r Tîm Ymgyrch Feddygol gyda ni o hyd nad ydynt wedi gallu trefnu hediadau adref. O ystyried cwmpas yr achosion a natur esblygol y sefyllfa hon, mae'n debygol y byddant gyda ni am gyfnod estynedig o amser. Mae aelodau'r tîm i gyd yn ddinasyddion yr UD ac mae'n cynnwys aelodau Milwrol Dyletswydd Gweithredol, meddygon, nyrsys, therapyddion, bugeiliaid a myfyrwyr.

Rydym yn hapus i adrodd, ar hyn o bryd, nad oes unrhyw achosion wedi'u cadarnhau o Covid-19 yn bodoli ymhlith ein plant neu staff noddedig. Mae ein staff yn parhau i weithio'n ddiflino gyda'n gilydd i gynllunio ar gyfer sut i adeiladu gweinidogaeth gryfach, fwy effeithiol mewn ymateb i'r digwyddiad digynsail hwn.

Ein gobaith a'n gweddi yw parhau â gweithrediadau gweinidogaeth arferol cyn gynted â phosibl. Byddwn yn parhau i ryddhau diweddariadau gan fod gwybodaeth newydd ar gael. Fel bob amser, diolch am eich cefnogaeth sydd ei hangen nawr yn fwy nag erioed. Bendith Duw chi am eich haelioni a'ch ymrwymiad parhaus i waith ein gweinidogaeth a'r bywydau rydyn ni'n effeithio arnyn nhw ar gyfer Teyrnas Dduw.

 

Hyrwyddo'r Deyrnas,

Steve McDaniel
Cyfarwyddwr Rhyngwladol
Dŵr Byw - Mabwysiadu Plentyn
Guatemala ac Albania