Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod yn ehangu ein Meysydd Bendith yn Quiche, Guatemala. Nawr bod gennym ddigon o ddŵr i'w ddyfrhau diolch i'n ffynnon dŵr ffres newydd, rydyn ni wedi plannu ŷd. Bydd y cynnyrch hwn yn darparu help mawr ei angen i deuluoedd a oedd yn ei chael hi'n anodd cyn Covid-19 a hyd yn oed yn fwy felly nawr.

Wrth i'n Maes Bendith ehangu, felly hefyd ein cyfleoedd i ddarparu amaethyddiaeth gynaliadwy, cynhyrchu dofednod a gwartheg. Mae'r ymdrechion hyn yn caniatáu inni gyflogi gweithwyr fferm a chyflenwi ffrwythau a llysiau ffres ar gyfer ein rhaglenni bwydo.

Diolch i bawb sy'n helpu i'w gwneud hi'n bosibl i ni barhau i hyrwyddo Teyrnas Dduw yn Guatemala!