Gan: Steve McDaniel, Cyfarwyddwr Rhyngwladol

Am dros 40 o flynyddoedd, Living Water Adopt-A-Child wedi bod yn rhannu Newyddion Da Iesu gyda phobl Guatemala. Mae stori'r Nadolig ymhlith y digwyddiadau mwyaf teimladwy ym mywyd ein Harglwydd. Am ddegawdau rydym wedi dal yn gyflym i ymrwymiad i fendithio pob un o'r plant cofrestredig yn ein rhaglen noddi plant. Eleni, rydym wedi ychwanegu ein teuluoedd Merched Mewn Angen (ENNILL) i dderbyn bendith anrheg Nadolig hefyd.

I lawer o'n plant noddedig a'n teuluoedd ENNILL, dyma'r unig anrheg Nadolig y byddant yn ei derbyn. Bydd pob teulu hefyd yn derbyn gweddi, anogaeth, ac esboniad o wir reswm y tymor.

Mae eleni'n siapio i fod yn un o'r rhoddion Nadolig mwyaf effeithiol erioed.

Mewn byd sydd angen dirfawr Newyddion Da, mae gennym ni rai; Mae Iesu'n caru chi ac felly rydyn ni hefyd. Bydd pawb yn clywed y geiriau hyn cyn derbyn eu rhoddion.

Dysgu mwy am sut y gallwch chi helpu trwy ymweld â'n Tudalen we yn rhoi Nadolig. Diolch i bawb sydd eisoes wedi partneru gyda ni i ledaenu gobaith Iesu yn Guatemala tymor y Nadolig hwn!

Canolfan Dewis Preifatrwydd