Mae mwy na 2,000 o brydau poeth bellach yn cael eu gweini bob dydd yn ein rhaglenni bwydo yn Guatemala. Mae'r plant tlawd rydyn ni'n fendigedig eu gwasanaethu wedi mwynhau yn ddiweddar rellenos chiles ar gyfer ein rhaglenni bwydo Jocotenango a San Miguel Dueñas, ac roedd rhai hyd yn oed wedi ffrio cyw iâr ychydig wythnosau yn ôl.

Mae'r cinio gwych hwn i'n plant yn gofyn am lawer iawn o baratoi. Rydym yn ddiolchgar am y gwirfoddolwyr a'r cogyddion staff sy'n gweithio mor galed i wneud y cinio hyn yn bosibl.

Mae wyth o'n naw rhaglen fwydo bellach yn cael eu hailagor yn swyddogol yn Guatemala. Ymunwch â ni i weddïo ar gyfer ein rhaglen Parth 5 yn Ninas Guatemala. Rydym wedi gofyn am ailagor yno, ond nid ydym eto wedi derbyn ateb ffafriol gan swyddogion y llywodraeth oherwydd cyfyngiadau cyfredol Covid-19.

Diolch i bawb sydd wedi parhau i ddarparu cefnogaeth i'ch plentyn noddedig trwy gydol y pandemig rhyngwladol hwn! Mae'r anghenion yn aruthrol yn Guatemala ac rydym yn barod ac yn frwdfrydig am y cyfle i wasanaethu'r “lleiaf o'r rhain” trwy ein rhaglenni bwydo.