We anrhydeddu cof gweithiwr ffyddlon hir-amser a Living Water Adopt-A-Child (LWAAC) Guatemala, Dionicio “Nisho” Noriega, a basiodd yn ddiweddar i'w gartref nefol ar Ebrill 19eg.

Gwasanaethodd Nisho yng Nghlinig Feddygol Quiche fel Technegydd Labordy am fwy na 30 mlynedd. Ar ôl gweithio’n ffyddlon yn ein labordy, ymddeolodd o LWAAC yn 2016.

Rydyn ni mor ddiolchgar o gael staff ffyddlon fel Nisho, wedi buddsoddi yn y Deyrnas ac wedi ymrwymo i'n cenhadaeth o ddod â chariad Duw i'r “lleiaf o'r rhain.” Mae llawer o'n staff wedi ymrwymo eu bywydau i waith ein ministry am fwy na degawd.

Hoffem fynegi ein gweddïau twymgalon a'n cydymdeimlad diffuant â phob un o deulu Noriega.

Diolch i chi, Nisho, am eich gwasanaethgarwch a'ch etifeddiaeth.