Fel chwaraewr rhyngwladol ministry gyda swyddfeydd mewn sawl gwlad, rydym wedi lansio grŵp Facebook newydd sy'n benodol i'r Unol Daleithiau i rannu newyddion a gwybodaeth i'n cefnogwyr yn yr Unol Daleithiau.

Ein prif Living Water Adopt-A-Child (LWAAC) Tudalen Facebook yn parhau i fod yn ganolbwynt rhyngwladol ministry gwybodaeth a thystiolaethau. Nawr, rydyn ni hefyd yn cynnig grwpiau.

Mae'n hawdd dod o hyd i grŵp yr UD ein tudalen Facebook trwy ddewis y gwymplen “Mwy” a dewis “Grwpiau.”

Wedi'i sefydlu yn 2007, y Living Water Adopt-A-Child Mae swyddfa'r UD wedi'i lleoli yn Pensacola, Florida. Mae miloedd o blant yn Guatemala ac Albania yn elwa o'n rhaglenni bwydo, clinigau meddygol / deintyddol, canolfannau ieuenctid ac eglwysi.

Rydyn ni'n gyffrous am gynnig yr adnodd newydd hwn fel ffordd i rannu diweddariadau, newyddion a chyfleoedd noddi plant yr UD. Gobeithiwn y bydd y cefnogwyr yn yr UD yn dod o hyd i wybodaeth, anogaeth a chysylltiad ar y dudalen grŵp hon.

Ymunwch â'r grŵp i gefnogwyr LWAAC yn yr UD heddiw.

Living Water Adopt-A-Child Grŵp Facebook yr UD