Diolch i'n holl gefnogwyr a helpodd i ddod â llawenydd a gobaith i blant sy'n byw mewn tlodi eithafol y Nadolig hwn! Rhoddodd eich haelioni anrhegion Nadolig iddynt ac adnoddau eraill y mae mawr eu hangen yn Guatemala ac Albania.

Rhoddwyd yr holl anrhegion hyn yn enw Iesu, gan wneud y Nadolig yn un o gyfleoedd mwyaf y flwyddyn ar gyfer efengylu. Ni chafodd unrhyw blentyn – gyda neu heb noddwr – ei adael allan.

Ein Meysydd Cenhadaeth: Guatemala ac Albania

Guatemala

Rydym yn ddiolchgar i rannu bod 7,251 o blant wedi derbyn anrhegion Nadolig a 3,736 o deuluoedd tlawd wedi derbyn bagiau bwyd.

Albania

Derbyniodd y nifer uchaf erioed o blant Albanaidd anrhegion Nadolig eleni. Diolch i’n cefnogwyr, derbyniodd 1,328 o blant anrhegion Nadolig, derbyniodd 1,040 o blant barseli bwyd, a derbyniodd 112 o weddwon a henoed barseli bwyd.

Mae nifer y teuluoedd sy'n byw mewn tlodi yn cynyddu'n raddol yn Guatemala ac Albania gyda cholli swyddi o ganlyniad i bandemig Covid-19. Cafodd eich cefnogaeth effaith wirioneddol ar y “lleiaf o’r rhain” y Nadolig hwn. Yr anrhegion hyn oedd yr unig anrhegion Nadolig a dderbyniodd llawer o'r plant hyn. Mae eich haelioni yn bwysig!