Mae Duw yn parhau i ragori ar ein disgwyliadau ar gyfer y ministry of Living Water Mabwysiadu Plentyn (LWAAC). Diolch i'w ddarpariaeth a chefnogaeth ein rhoddwyr, rydym yn lansio rhaglen arall yn Guatemala!

Mae ein lleoliad mwyaf newydd bellach yn cael ei ddatblygu yn Chulumal, Quiche ar 10+ erw o dir. Cwblhawyd arolwg safle ar yr eiddo newydd ar Fawrth 17, a gobeithiwn dorri tir newydd yn fuan ar adeilad newydd a fydd yn gartref i'n 10fed rhaglen fwydo yn Guatemala.

Mae cynlluniau hefyd ar y gweill i ddrilio a dyfrio'n dda, a fydd yn darparu dŵr ffres, glân i ategu'r rhaglen fwydo.

Bydd datblygiadau'r rhaglenni Chulumal yn y dyfodol yn cynnwys a clinig meddygol lle bydd gan bobl leol fynediad at feddygon a meddyginiaeth y byddai'n rhaid iddynt fel arall deithio milltiroedd lawer i'w cael. A Living Water eglwys yn cael ei adeiladu hefyd i helpu i ddarparu cymorth bugeiliol i ofalu am anghenion ysbrydol y bobl.

Am yr holl ddiweddariadau diweddaraf ar ein rhaglen Chulumal, Quiche newydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysylltu â ni ymlaen Facebook, Instagram ac Twitter.

Ystyriwch gefnogi'r ministry o LWAAC i’n helpu i symud ymlaen yn y gwaith newydd cyffrous hwn y mae Duw wedi’i osod ger ein bron.