Yn gweithredu fel Dwylo a Thraed Iesu

ein Cenhadaeth


I ysbrydoli gobaith trwy wasanaethu fel dwylo a thraed Iesu i ofalu am y coll a'r brifo.

Guatemala

Mae 7,500+ o blant yn cael eu bwydo mewn 10 rhaglen fwydo ac 8 eglwys wedi'u gwasgaru ledled y rhanbarth yn pregethu efengyl Iesu Grist.

Albania

Mae 1000+ o blant yn cael eu bwydo mewn 8 rhaglen fwydo ac mae 3 eglwys wedi'u sefydlu yn y genedl Fwslimaidd hon yn bennaf.

 

ein Gweledigaeth


Cyrraedd pobl yn fyd-eang gyda chariad Iesu Grist trwy hyrwyddo galwad Mathew 25 i ofalu am y “lleiaf o’r rhain.”

Pwy Ydym Ni

Fe'i sefydlwyd ym 1980, Living Water Adopt-a-Child yn fyd-eang ministry gyda swyddfeydd yn yr UD, y DU, Canada, yr Almaen, Guatemala, ac Albania. Dechreuodd y rhaglen yn Guatemala ac ehangodd i Albania ym 1995.

Beth ydym yn ei wneud

Mae ein rhaglen noddi yn rhoi mynediad i blant yn Guatemala ac Albania i anghenion sylfaenol sy'n cynnal bywyd. Trwy gyflawni'r anghenion hyn yn gyntaf, gallwn wedyn weinidogaethu i'w hanghenion ysbrydol ac emosiynol.