Helpwch i fynd i'r afael â Chostau Cynyddol Bwyd i Blant a Noddir

Helpwch i fynd i'r afael â Chostau Cynyddol Bwyd i Blant a Noddir

Ym mis Mehefin 2022, cynyddodd costau bwyd yn Albania 13…


Mae clinigau meddygol rheolaidd yn cychwyn yn Albania

Clinigau Meddygol Rheolaidd yn Cychwyn yn Albania

O dan bartneriaeth newydd gyda Chanolfan Iechyd Teulu ABC yn…


Noddi plentyn yn Guatemala neu Albania heddiw!

Edrych 'Nôl a Symud Ymlaen: Galwad am Noddwyr

Mae wedi bod yn fendith i wylio ein rhaglenni’n tyfu’n gyson…


Pam Mae Tlodi yn Broblem yn Albania?

O 2020 ymlaen, Albania oedd y bumed wlad dlotaf yn Ewrop.…


Nadolig 2021: Gwnaeth Eich Haelioni Effaith!

Diolch i'n holl gefnogwyr a helpodd i ddod â llawenydd a…


Rhowch Rhodd Gobaith y Nadolig hwn

Mae'n bleser gennym gynnal dathliad Nadolig bob blwyddyn ...


Dosbarthiad Llongau Bwyd Llwyddiannus “Yma i Aros” yn Albania

Y model dosbarthu parseli bwyd a ddatblygwyd gennym mewn ymateb…