Cyfarwyddwr LWAAC yn Siarad yn y Gynhadledd Ryngwladol

Gwahoddwyd ein Cyfarwyddwr Rhyngwladol, Steve McDaniel, i…


Ymdrechion Rhyddhad Covid Parhau yn Guatemala

Mae cyfyngiadau yn dal i fod ar waith ar draws Guatemala am nawr fel…


Fe'ch Gwahoddir >> Grŵp Facebook LWAAC USA

Rydyn ni wedi lansio grŵp newydd sy'n benodol i'r Unol Daleithiau ar Facebook i…


Anrhydeddu Cof y Gweithiwr Ffyddlon, Amser-hir, Dionicio Noriega

Rydym yn anrhydeddu cof gweithiwr hir a ffyddlon…


Adnoddau Disgyblaeth Wedi Eu Cyfieithu a'u Dosbarthu yn Albania

Rydym wedi partneru gyda'r Pastor Erion Cuni, ein Uwch-weinidog…


Diolch Arbennig i'n Partneriaid Eglwys

Ni allwn ddiolch digon i'n cefnogwyr ffyddlon, ac rydym yn…


Diolch am eich Cefnogaeth Barhaus

Diolch i'ch haelioni ymroddedig, rydym wedi gallu…


Sut Rydyn ni'n Gweinidogaethu i Newyn Corfforol ac Ysbrydol yn Albania

Mae ein ministries yn Albania yn parhau i ddod ar draws newyn yn…


Ministry Pwysau Gwaith Er gwaethaf Ail Don COVID

Fel y rhan fwyaf o'r byd, mae Guatemala yn profi…