Steve McDaniel, Cyfarwyddwr Rhyngwladol Living Water Adopt-A-Child

Pwyso ar Drawsnewidiadau: Neges ar Gyfer Ein Hoes

Cafodd Steve ac Ana McDaniel y fraint o rannu'r Byw…


Rhaglen Newydd LWAAC yn Chulumal Quiche

Ysbrydoli Gobaith yn Chulumal, Quiche

Diolch i ddarpariaeth yr Arglwydd a chefnogaeth ein…


Pam Mae Tlodi yn Broblem yn Albania?

O 2020 ymlaen, Albania oedd y bumed wlad dlotaf yn Ewrop.…


Pam fod Tlodi yn Broblem yn Guatemala?

I unrhyw un sy'n byw mewn gwlad yn y byd cyntaf, sy'n deall…


Rhowch Rhodd Gobaith y Nadolig hwn

Mae'n bleser gennym gynnal dathliad Nadolig bob blwyddyn ...


Ein Meysydd Cenhadol: Pam Guatemala ac Albania?

Rydyn ni'n caru ein dau yn llwyr Living Water Adopt-A-Child...


Rhaglen Nawdd Newydd Yn Lansio ar gyfer “Lleiaf y rhain” yn Elbasan, Albania

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod wedi lansio plentyn newydd…


Cyfleoedd Nawdd Eraill: ENid, Starfish a ENNILL

Curiad calon LWAAC fu erioed - a bydd bob amser yn…