Golwg Corfforol ac Ysbrydol wedi'i Adfer

Golwg Corfforol ac Ysbrydol wedi'i Adfer

Ein nod yw effeithio ar y person cyfan - meddwl, corff a…


Noddi plentyn yn Guatemala neu Albania heddiw!

Edrych 'Nôl a Symud Ymlaen: Galwad am Noddwyr

Mae wedi bod yn fendith i wylio ein rhaglenni’n tyfu’n gyson…


Rhaglen Newydd LWAAC yn Chulumal Quiche

Ysbrydoli Gobaith yn Chulumal, Quiche

Diolch i ddarpariaeth yr Arglwydd a chefnogaeth ein…


Pam fod Tlodi yn Broblem yn Guatemala?

I unrhyw un sy'n byw mewn gwlad yn y byd cyntaf, sy'n deall…


Nadolig 2021: Gwnaeth Eich Haelioni Effaith!

Diolch i'n holl gefnogwyr a helpodd i ddod â llawenydd a…


Helpwch Guatemalans Anabl sy'n Byw mewn Tlodi Eithafol

Mae lle arbennig yn ein calonnau i'r rhai yn ein…


Rhowch Rhodd Gobaith y Nadolig hwn

Mae'n bleser gennym gynnal dathliad Nadolig bob blwyddyn ...


Stori Caleb >> “Mae'n annymunol Esbonio Sut brofiad yw”

Dywedodd Caleb Escalante wrth Dduw unwaith y byddai’n gwneud beth bynnag a…