Golwg Corfforol ac Ysbrydol wedi'i Adfer

Golwg Corfforol ac Ysbrydol wedi'i Adfer

Ein nod yw effeithio ar y person cyfan - meddwl, corff a…


Stori Caleb >> “Mae'n annymunol Esbonio Sut brofiad yw”

Dywedodd Caleb Escalante wrth Dduw unwaith y byddai’n gwneud beth bynnag a…


Stori Teresa >> O Blentyn Noddedig i Athro Efengylu

Ganwyd Teresa yn Tunajá, pentref yn Zacualpa, Quiché.…


Stori Angel Gabriel >> O Blentyn Noddedig i Arweinydd Cymunedol

Noddi plant yw curiad calon Living Water...


Stori Naile Kalanxhi >> Cartref i Weddw

Yn Mokra Uchaf, daethom yn ymwybodol o weddw a oedd yn byw…