Gellir ei lawrlwytho deunyddiau

Defnyddio Un of y Isod Ar gael Gellir ei argraffu Adnoddau

Llyfryn Deublyg

Mae ein pamffled deublyg yn cyflwyno ein ministry, yn tynnu sylw at ein rhaglenni noddi ac yn esbonio'r buddion y mae ein plant noddedig yn eu derbyn.

 

 

 

Flyer Partneriaid yr Eglwys

Dadlwythwch daflen ein partneriaid eglwysig i roi cipolwg ar yr effaith newidiol y gall aelodau eglwysig ei chael ar "y lleiaf o'r rhain" yn Guatemala ac Albania.

 

 

logo

Mae dau fersiwn gwahanol o'n logo (un i'w ddefnyddio ar gefndir tywyll ac un i'w ddefnyddio ar gefndiroedd ysgafn) ar gael i chi ei ddefnyddio yn eich deunyddiau eglwys eich hun.

Rhannwch Waith Ein Ministry gyda Fideo

Newyddion

Cadwch Eich Eglwys Diweddarwyd gyda y Gwaith of Mae ein Ministry Trwy Mae ein Blog

Cysylltu

angen a arfer adnoddau a grëwyd ar gyfer eich eglwys?

We yn yn ddiolchgar ar gyfer ac cyffrous am y Cyfle i rhannu y gweithio of ein ministry gyda eich eglwys. Cysylltu us i cael a arfer marchnata adnoddau datblygu ar gyfer eich eglwys.
Cysylltwch â'n Tîm Creadigol