RHOWCH NAWR I EIN CRONFA GREFYDD Trychinebus

Beth rydyn ni'n ei wneud


Mae llawer o'n teuluoedd a oedd eisoes yn byw mewn tlodi yn methu â gweithio ar hyn o bryd oherwydd y cyfyngiadau llywodraethol sydd ar waith o ganlyniad i'r pandemig hwn. Rydym yn estyn allan at deuluoedd ein plant noddedig ac eraill sydd mewn angen dybryd i ddarparu bwyd, dŵr, cymorth ariannol brys, a chyflenwadau hanfodol eraill. Mae ein tîm yn gweithio i gasglu cyflenwadau, eu pecynnu'n unigol, a theithio i'r rhanbarthau tlawd yr ydym yn eu gwasanaethu yn Guatemala ac Albania i sicrhau bod anghenion corfforol ac ysbrydol y rhai sydd ei angen fwyaf yn cael eu diwallu.

Sut y gallwch chi helpu


Parhewch i weddïo dros y rhai a wasanaethir gan ein ministry. Mae eich cefnogaeth ariannol yn amhrisiadwy i'n helpu i barhau i ofalu am y rhai sydd ein hangen fwyaf yn ystod yr amseroedd heriol hyn. Gofynnwn i chi weddi ystyried gwneud cyfraniad arbennig i helpu gyda'n hymdrechion rhyddhad yn Guatemala ac Albania. Gallwch hefyd gyfrannu at ein hymdrechion trwy ddewis Living Water Adopt-a-Child o'r rhestr o elusennau Amazon Smile wrth brynu Amazon ar-lein.