Ysgrifennu

Ysgrifennwch lythyr at eich plentyn noddedig

Mae plant wrth eu bodd yn derbyn llythyrau gan eu noddwyr ac yn aros yn eiddgar i'w henw gael ei alw pan ddanfonir post. Bydd eich nodyn yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu caru a'u bod yn bwysig. Gyrrwch lythyr i'ch plentyn noddedig heddiw!

Dysgu mwy
Gweddïwch

Darllenwch y straeon a gweddïwch dros y plant

Edrychwch ar ein blog i ddysgu sut mae'ch anrheg yn helpu plant a theuluoedd yn Guatemala ac Albania i fyw bywydau hapus ac iach. Gweddïwch dros ein ministry a'r plant yn ymladd i ddianc rhag tlodi.

Gweld Blog
Rhoi

Prynu anrheg arbennig i'ch plentyn noddedig

Anfonwch rodd trwy wneud cyfraniad arbennig ar wahân i'ch nawdd misol. Naill ai gadewch i'n tîm ddewis anrheg briodol neu ofyn am brynu eitem arbennig fel bwyd neu ddillad ychwanegol i'r teulu.

Rhowch Nawr

Cwestiynau Cyffredin

Bydd eich plentyn noddedig yn cael ei hysbysu cyn pen 4-6 wythnos a byddwch yn derbyn eich llythyr cyntaf gan eich plentyn noddedig o fewn 12 wythnos.

Mae bod yn noddwr yn rhoi llawer o foddhad pan gymerwch amser i ddatblygu perthynas rhyngoch chi a'ch plentyn noddedig. Dewch i'w hadnabod trwy gyfnewid llythyrau, cardiau, neu anfon e-byst.

Siaradwch â nhw ynglŷn â pham y gwnaethoch ddewis eu noddi, eich hobïau, diwrnod yn eich bywyd, neu hyd yn oed eich hoff bennill o'r Beibl!

Mae croeso i chi ysgrifennu nodyn ar ein pennawd llythyr (ar gael i'w lawrlwytho isod) ac e-bostio at: gwybodaeth@lwaac.org

Lawrlwytho Pen Llythyr

Rydym yn argymell y dylid ysgrifennu llythyrau yn Saesneg. Fodd bynnag, gallwn hefyd ddarparu cyfieithiadau ar gyfer llythyrau a ysgrifennwyd yn Sbaeneg.

Sylwch y gall gymryd 6-8 wythnos i'ch plentyn noddedig dderbyn llythyrau neu roddion a 6-8 wythnos arall i chi dderbyn ymateb gan eich plentyn noddedig i ganiatáu amser ar gyfer prosesau gweinyddol fel cyfieithu a theithio i bentrefi anghysbell.

Na, rydym yn argymell anfon arian i ganiatáu i'n tîm brynu anrhegion i'ch plentyn noddedig oherwydd cyfyngiadau system bost yn y pentrefi anghysbell rydyn ni'n eu gwasanaethu.

Cyfathrebu Noddwr

Diweddarwch eich Gwybodaeth

Bob blwyddyn, mae noddwyr yn derbyn llun o'u plentyn, diweddariad ar les y plentyn, a chyfleoedd i ohebu â'ch plentyn noddedig trwy lythyrau a chyfathrebiadau electronig. Os newidiodd eich gwybodaeth gyswllt, helpwch ni i sicrhau eich bod yn derbyn y negeseuon hyn gan ddefnyddio'r ffurflen isod.


    Ymwelwch â'ch Plentyn Noddedig

    Mae noddwyr yn derbyn gwahoddiadau i ymuno â ni ar un o'n teithiau i Guatemala neu Albania. Rydym yn eich annog i ymweld â'ch plentyn noddedig o leiaf unwaith i weld yr effaith y mae eich haelioni yn ei chael yn ei fywyd a'i gymuned.

    Mae'r fideo hon o un o'n teithiau i Guatemala yn enghraifft o'r math o brofiad y gallwch ei ddisgwyl.

    Mewngofnodi i'ch cyfrif noddi i gael opsiynau ac adnoddau noddwyr mwy cyfredol.