Partner gyda Ni i Ddod â Gobaith i Blant mewn Tlodi

Partner gyda ni hyn Rhagfyr 1st ar gyfer Rhoi Dydd Mawrth, diwrnod rhyngwladol o ddyngarwch. Rydym yn lansio ymdrech fyd-eang i helpu i ddod â gobaith Iesu i filoedd o blant tlawd i mewn Guatemala ac Albania.

Rhowch Ar-lein Nawr

Helpwch i ddarparu bwyd ac adnoddau sy'n cynnal bywyd i filoedd o blant sy'n byw mewn tlodi trwy roi heddiw.
RHOWCH >>
Yr Unol Daleithiau | Y DU | GALL. | GER.

Dechreuwch godwr arian

Defnyddiwch eich rhwydwaith i gefnogi ein gwaith adeiladu Teyrnas trwy lansio'ch codwr arian Facebook eich hun heddiw yn facebook.com/fundraisers.

Rhannwch ein hymgyrch

Rhannwch y gair am ein hymgyrch Rhoi Dydd Mawrth trwy rannu ein codwr arian a'n tagio yn eich swyddi ar Facebook ac Instagram.

Sut Ydw i'n Dechrau Fy Nghodwr Arian?

Mae'n hawdd cychwyn eich codwr arian Facebook eich hun ar gyfer Mabwysiadu Dŵr Byw! Dilynwch y camau isod i lansio'ch un chi mewn ychydig funudau yn unig. Nid yw Facebook yn codi unrhyw ffioedd am roddion a wneir i sefydliadau dielw trwy Facebook.

1 cam

Visit www.facebook.com/
fundraisers and click the “Raise Money for a Nonprofit Organization” button.

2 cam

Select Living Water Adopt-A-Child when asked "Who are you raising money for?"

3 cam

Fill in the fundraiser details, and select a cover photo.

4 cam

Cliciwch Creu, a bydd eich codwr arian Facebook Water Living Adopt-A-Child yn fyw i'r cyhoedd!

Darparu Prydau sy'n Cynnal Bywyd, Gweinidogaeth a Gofal Meddygol a Deintyddol

Rhowch Nawr
Unol DaleithiauDeyrnas UnedigcanadaYr Almaen

Beth mae Cyn Blant a Noddir yn Ei Ddweud

8000+

Plant a Noddir

14

Canolfannau Bwydo

11

Eglwysi

40+

Blynyddoedd yn Newid Bywydau

Rhannwch y Cariad

Helpa ni i dyfu ein #GivingTuesday ymgyrchu trwy rannu ein postiadau a'n tagio ymlaen Facebook ac Instagram.

Mae Mabwysiadu Dŵr Byw yn sefydliad 501 (c) (3), ac mae pob rhodd ariannol yn ddidynadwy treth i'r graddau eithaf a ganiateir gan y deddfau treth yn y wlad rydych chi'n byw ynddi. Gwiriwch â'ch cyfrifydd neu gynghorydd ariannol os oes gennych gwestiynau.