Am Guatemala


7,500+

Plant wedi'u Cofrestru

39+

Blynyddoedd yn Guatemala

10

Rhaglenni Bwydo

8

Eglwysi

Mae plant a noddir yn elwa o raglenni bwydo, clinigau meddygol a deintyddol, canolfannau ieuenctid ac eglwysi. Ymunwch â ni yn y genhadaeth i ddod â gobaith Iesu i blant mewn angen.

Nawdd Plant

Rhowch fynediad i blant yn Guatemala i anghenion sylfaenol sy'n cynnal bywyd a Christnogol ministry. Mae plant a noddir yn derbyn prydau maethlon, gofal meddygol a deintyddol hanfodol, a mwy.

Merched Mewn Angen (ENNILL)

Cefnogwch Fenywod Mewn Angen (ENNILL) trwy roi i'n rhaglen M25 a ddyluniwyd i ddarparu bwyd, dillad, cysgod a chyflenwadau meddygol i fenywod sy'n byw mewn tlodi.

Cefnogi Prosiect

Mae sawl prosiect ar gael i gefnogi i helpu teuluoedd Guatemalan i dorri cylch tlodi fel ffermio cyw iâr, parseli bwyd i deuluoedd, ein cronfa Nadolig a mwy.

Mae ein Ministry Gwaith


Mae mwy nag 80% o boblogaeth Guatemalan yn byw ar y lefel dlodi neu'n is; mae llawer yn byw ar lai na dwy ddoler y dydd. Mae'r angen yn fawr - dywed y meddygon fod cymaint â 6 o bob 100 o blant yn Guatemala yn marw am ddiffyg bwyd cywir a meddygaeth sylfaenol.

Noddi Plentyn

Newyddion Guatemala & Ministry Diweddariadau


Golwg Corfforol ac Ysbrydol wedi'i Adfer

Ein nod yw effeithio ar y person cyfan - meddwl, corff ac ysbryd. Gwelsom y math hwn yn ddiweddar…


Edrych 'Nôl a Symud Ymlaen: Galwad am Noddwyr

Mae wedi bod yn fendith i wylio ein rhaglenni’n tyfu’n gyson dros y ddwy flynedd ddiwethaf, hyd yn oed yn…


Ysbrydoli Gobaith yn Chulumal, Quiche

Diolch i ddarpariaeth yr Arglwydd a chefnogaeth ein rhoddwyr, rydym yn lansio rhaglen arall…


Yn barod i ddod yn noddwr? Ewch i'n tudalen we "Noddi Plentyn" i ddechrau.