Y cleient

Rydym yn gyffrous i lansio ein cwmni a'n cynnyrch newydd Ooooh. Ar ôl cael sylw mewn gormod o gylchgronau i sôn amdanynt ac ar ôl creu cynnwrf ar-lein, rydyn ni'n gwybod bod Ooooh yn mynd i fod yn fawr. Efallai eich bod wedi ein gweld yn Ffau’r Deinosoriaid lle dywedwyd wrthym nad oedd eu hangen arnom oherwydd ein bod eisoes yn ei wneud cystal ein hunain.

Yr ateb

Rydym yn gyffrous i lansio ein cwmni a'n cynnyrch newydd Ooooh. Ar ôl cael sylw mewn gormod o gylchgronau i sôn amdanynt ac ar ôl creu cynnwrf ar-lein, rydyn ni'n gwybod bod Ooooh yn mynd i fod yn fawr. Efallai eich bod wedi ein gweld yn Ffau’r Deinosoriaid lle dywedwyd wrthym nad oedd eu hangen arnom oherwydd ein bod eisoes yn ei wneud cystal ein hunain.

01. Cynllun yr hafan
02. Trosolwg o'r Casgliadau
03. Manylion Casgliadau

Diolch yn fawr

Rydym yn gyffrous i lansio ein cwmni a'n cynnyrch newydd Ooooh. Ar ôl cael sylw mewn gormod o gylchgronau i sôn amdanynt ac ar ôl creu cynnwrf ar-lein, rydyn ni'n gwybod bod Ooooh yn mynd i fod yn fawr. Efallai eich bod wedi ein gweld yn Ffau’r Deinosoriaid lle dywedwyd wrthym nad oedd eu hangen arnom oherwydd ein bod eisoes yn ei wneud cystal ein hunain.