Dylunio Rhyngwyneb

Gan weithio'n agos gyda'r cleient i ddeall ei fusnes, cynorthwyais i ddiffinio strwythur safle a hierarchaeth wybodaeth. Yna gweithiais i fyny fframiau gwifren a phrototeipiau i ddangos sut y gellid trefnu eu set enfawr o gynnwys manwl mewn ffordd a oedd yn syml ac yn hawdd ei llywio.