Eich Plentyn Noddedig

Rhoi Rhodd

Bydd $ 15 yn rhoi dillad a theganau mawr eu hangen "o dan y goeden" i'ch plentyn noddedig y Nadolig hwn.

RHOWCH NAWR
Eich Plentyn + 1 Plentyn Heb ei Oruchwylio

Rhowch 2 Anrheg

Bydd $ 25 yn ariannu anrheg i'ch plentyn noddedig a phlentyn arall sy'n dal i aros i gael ei noddi.

RHOWCH NAWR
Digwyddiad Allgymorth sy'n Canolbwyntio ar yr Efengyl

Dathliad y Nadolig

Bydd $ 30 yn ariannu bwyd a chyflenwadau eraill ar gyfer ein digwyddiad allgymorth efengylu mwyaf y flwyddyn.

RHOWCH NAWR

Diolch am Helpu Dewch â Llawenydd i Blant y Nadolig hwn

Mae nifer y teuluoedd sy'n byw mewn tlodi yn cynyddu'n gyson yn Guatemala ac Albania gan golli swyddi o ganlyniad i COVID-19. Bydd eich rhodd y gellir ei didynnu o dreth yn helpu i ddod â llawenydd i blant sy'n byw mewn tlodi y Nadolig hwn.

Rhowch Eich Rhodd