Eich Plentyn Noddedig

Rhowch Anrheg

Bydd $ 25 yn rhoi dillad a theganau mawr eu hangen "o dan y goeden" i'ch plentyn noddedig y Nadolig hwn.

RHOWCH NAWR
Eich Plentyn + 1 Plentyn Heb Ddiwygiad

Rhowch 2 Anrheg

Bydd $ 50 yn ariannu anrheg i'ch plentyn noddedig a phlentyn arall sy'n dal i aros i gael ei noddi.

RHOWCH NAWR
EICH PLENTYN + 2 PLANT DIDERFYN

Rhowch 3 Anrheg

Bydd $ 75 yn ariannu anrheg i'ch plentyn noddedig a 2 blentyn arall sy'n dal i aros i gael eu noddi.

RHOWCH NAWR

Diolch am Helpu i Ddod â Llawenydd i Blant y Nadolig hwn

Mae nifer y teuluoedd sy'n byw mewn tlodi yn cynyddu'n gyson yn Guatemala ac Albania gan golli swyddi o ganlyniad i COVID-19. Bydd eich rhodd y gellir ei didynnu o dreth yn helpu i ddod â llawenydd i blant sy'n byw mewn tlodi y Nadolig hwn.

Rhowch Eich Rhodd