RHOWCH NAWR I'R LIVING WATER ADOPT-A-CHILD CRONFA GYFFREDINOL

Mae mwy na un ffordd i rhoi

NODDI PLENTYN

Darparu'r rhodd o noddi plant sy'n newid bywyd i ddarparu bwyd maethlon, gofal meddygol a deintyddol hanfodol, a Christ-ganolog ministry.

RHOI RHODD

Gellir prynu anrhegion fel ieir, parseli bwyd, sach o ŷd, a mwy i helpu i gynnig gobaith i'r cymunedau tlawd rydyn ni'n eu gwasanaethu.

 

PROSIECT M25

Darparu prydau bwyd poeth, maethlon, gofal meddygol a deintyddol hanfodol, a chefnogaeth fugeiliol i'r henoed yn Guatemala.

 

 

RHOI GWEITHLE

Ymunwch â ni yn ein cenhadaeth i effeithio ar fywydau yn fyd-eang trwy roi trwy raglen rhoi corfforaethol eich cyflogwr.

 

PARTNERIAETHAU EGLWYS

Mae gennym bartneriaethau ag eglwysi ledled y byd sy'n ymgysylltu â ni trwy gymryd rhan mewn teithiau cenhadol a darparu cefnogaeth ariannol.

 

 

 

RHODD DEDDFWRIAETH

Gadewch etifeddiaeth a fydd yn cael effaith newid bywyd sy'n canolbwyntio ar yr Efengyl ar gymunedau tlawd am genedlaethau i ddod.

 

Beth & Lle Eich rhoi Effeithiau

Taenwch y Cariad of Iesu by Helpu i Ymladd Tlodi

SIOP NAWR

diweddaraf Newyddion

Aros cysylltu gyda y gweithio of ein ministry i dysgu mwy am sut rydyn ni gweithio i gwneud an effaith ar gyfer y Deyrnas of Duw.

Mae miloedd of plant yn aros i be noddwyd.

Ymuno un of ein nawdd rhaglenni in Guatemala or Albania a rhoi y rhodd of gobeithio i a plentyn in angen.

Dewch yn Noddwr